Användartester – forma efter användarna

Användartester – forma efter användarna

I projektet med att ta fram en studio har vi arbetat med användartester sedan november 2020 för att ta reda på användarnas behov. Något som gett insikten i hur värdefullt det är att engagera användarna i processen.

Testerna gör det möjligt för användarna att påverkar studions utformning. Vad den ska den erbjuda, vilka rutiner och stödmaterial behövs för att den ska vara bäst anpassad efter användarnas och personalens behov.

På grund av covid-19 har vi fått stanna upp och tänka om med testerna. De har bytt form och anpassats under processens gång för att kunna genomföras på ett coronasäkert sätt. Intervjuer har till exempel genomförts digitalt istället för på plats. Planerade tester som vi tänkte genomföra i interaktion med besökare på biblioteket har fått skjutas på tills det känns lämpligt att genomföra.

Ett stort användartest har genomförts med barn som är intresserade av musik för att ta del av deras tankar kring en studio. De har fått prova den teknik som finns i studion, till exempel Cubase och Anchor.

Vi har också skickat ut ett frågeformulär till de som arbetar i huset Sambiblioteket för att se hur studion skulle kunna användas av personal och verksamheter. Ett allmänt formulär har också skickat ut till personer som är intresserade av, eller skulle kunna ha ett intresse av att spel in podd eller musik.
De svar och den respons vi får på våra användartester använder vi som underlag när vi arbetar vidare med utformningen av studion. Testerna har gett oss en inblick i vad användarna tycker är viktigt, vilket är ovärderligt när vi försöker ta fram en tjänst för just besökarna. Att engagera användarna tidigt i projektet genom användartester har gett oss värdefull information för att kunna anpassa och utforma studion efter användarna.

Sök

Språk