Äppelhyllan

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en hylla i biblioteket där barn och vuxna kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. Här kan barnet hitta böcker som väcker läsglädje och den vuxne kan hitta litteratur som ger stöd och inspiration.

Allt som finns på Äppelhyllan har en äppelsymbol.

Äppelhyllan står i närheten av Äpplet. 

Där kan du hitta:

  • Böcker och information om olika funktionsvariationer för barn och vuxna.

  • Böcker och filmer med teckenspråk

  • Böcker med symbolstöd, som Bliss och Pictogram

  • Blindskrift

  • Taktila böcker (känselböcker)

  • Lättlästa böcker – böcker med enkelt språk och tydliga bilder

  • Bok & DAISY

  • Böcker utan text / Silent books

Sök

Språk