Biblioteket och förskola/skola

Biblioteket och förskola/skola

Sedan många år tillbaka finns ett samarbete mellan förskola/skola och Härnösands bibliotek. Här kan du som pedagog läsa om vad vi erbjuder.

 

Förskolan

Förskolorna är välkomna att besöka bibliotekets barn- och ungdomsavdelning och ta del av våra medier och våra barnanpassade utrymmen. Som förskola har ni sex veckors lånetid på böcker och förutom det stora utbudet i hyllor och tråg har ni också möjlighet att låna

Förskolan ingår i ett samarbete med biblioteket och barnhälsovården i projektet Bokstart. I det samarbetet ingår också gemensam fortbildning.

Vill ni ha en avskild plats vid ert biblioteksbesök går Stjärnans hus att boka men bibliotekets egen verksamhet går före. Där kan ni ha sagoläsning/berättande, använda utklädningskläderna, ha lite lugnare lekar. Vänd er till oss som arbetar på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning om ni har funderingar, så hjälper vi gärna till!

Skolan

Skolklasser är välkomna att låna böcker och då vill vi att ni meddelar i tid när ni vill komma. Då kan vi undvika att flera klasser kommer samtidigt och personal på barn- och ungdomsavdelningen kan också finnas tillhands. Lånetiden är två månader för skönlitteratur, en månad för faktaböcker.

Alla förskoleklasser bjuds under vårterminen in till en lekfull biblioteksinformation.Barnen får med sig en folder hem med lite information om biblioteket och ett erbjudande om att skaffa ett lånekort till barnet.

Vi erbjuder viss programverksamhet, bokprat och biblioteksvisningar för klasser. För att boka ett bokprat behöver ni vara ute i god tid, minst två veckor.

Sök

Språk