Bokstart

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet. Att läsa och titta i böcker tillsammans med barn är inte bara rolig och mysigt. Det stimulerar också barnets språk och tal.

Bokstart vill uppmuntra dig att läsa högt, sjunga, rimma & ramsa, prata med ditt barn! Projektet är ett samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård, förskolor, öppen förskola och familjer. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ert barn.

Gåvoböcker kommer att delas ut till de små barnen vid hembesök av biblioteket och barnhälsovården samt vid inskolning på förskola eller pedagogisk omsorg. De första två böckerna får barnet vid 6 månader – då erbjuds ett hembesök från biblioteket. Fler bokgåvor kommer att delas ut fram till dess barnet år 3 år.

Att lyssna, prata och läsa med små barn är fantastiskt och det lägger en grund för språkutveckling. Vi delar med oss av tips på ramsor, sånger och bra böcker.

Projektet Bokstart startade i Härnösands kommun 2019.

– Det sägs i modern forskning att samtalet omkring det man läser är minst lika viktigt som själva läsandet, Carina Fast. Carina är senior literacyforskare och har under många år undervisat blivande och verksamma lärare om barns vägar in i skriftspråket.

Hembesök av biblioteket

Vi pausar för närvarande hembesöken enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer under coronapandemin. Under tiden åker vi ut med Bokstart-kassen och hänger den på din dörr. 

Det är vi som jobbar med bokstart. Från vänster: Frida Stridbar, Birgitta Norgren, Agneta Söstram Bylund och Helene Lundgren.

 

 

Sök

Språk