Demokrativeckan

Demokrativeckan

Demokrativeckan ställer om och blir digital 30 november - 5 december

På grund av rådande pandemi och utökade restriktioner så ställer Demokrativeckan om och blir digital. Veckan som pågår 30 november - 5 december kommer delvis att få ett förändrat innehåll samt bli digital i sin helhet. Demokrati betyder folkstyre, i Sverige har vi haft demokrati i 100 år, det var hundra år sedan Sveriges riksdag beslutade om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Vart fjärde år hålls allmänna val där medborgarna har möjlighet att rösta om vem som ska styra landet. Men demokrati är inte självklar och det är viktigt att hålla de demokratiska frågorna levande.

Under 2018-2022 uppmärksammar riksdagen demokratin i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt. 2020 blir premiärår för demokrativeckan med en rad aktiviteter på harnosand.se/demokrativeckan. Välkommen att delta du också!

 

Med reservation för ändringar. De aktiviteter som vi har rättigheter till kommer att ligga kvar i 14 dagar från och med publiceringsdatum.

Sök

Språk