Den automagiska staden

Den automagiska staden

Här kan du som pedagog hitta information om Den automagiska staden och om hur du bokar in ett klassbesök.

Den automagiska staden startades som ett projekt i samarbete mellan biblioteket, Technichus och HEMAB där en modell byggdes upp kring stadens infrastruktur, dvs. vatten, el, avlopp och värme. Staden är en modell som kan användas för att undersöka hur det fungerar ovan och under jord och är ett pedagogiskt sätt att fysiskt illustrera hur en stad fungerar.

Den automagiska staden ingår nu i den ordinarie verksamheten på Härnösands bibliotek där kommunens skolklasser genom Technichus kan boka tid för att testa och få kunskap om hur en stads infrastruktur fungerar. Det kan t.ex. handla om att testa vart vattnet i kranarna kommer ifrån och sedan tar vägen, eller att undersöka hur fiber, solceller och kraftvärmeverk fungerar i praktiken.

För att få mer information samt boka tid för klassbesök kan du som pedagog läsa mer på Technicus webb.

Klicka här för bokningsförfrågan på Technichus webbplats.

En bibliotekarie demonstrerar Den automagiska staden för en grupp barn i mellan- och högstadieåldern.

Sök

Språk