Härnösands bibliotek i möte med statsministern

Härnösands bibliotek i möte med statsministern

Digital inkludering och hur biblioteken kan minska det digitala utanförskapet, det fick bibliotekschef Susanne Hägglund prata om när hon deltog på ett möte med Nationella innovationsrådet. Ordförande i rådet är statsminister Stefan Löfven och på mötet deltog bland andra landshövdingen Västernorrland Berit Högman och Anders Ygeman energi- och digitaliseringsminister.

Bibliotekschef Susanne Hägglund framför dator i skype-möte med statsminister Stefan Löfven.

Mötet handlade om hur samverkan och innovation kan bidra till utvecklingen inom skog och digitalisering. Digitaliseringsfrågan har en tydlig koppling till Agenda 2030: Mål 10 Minskad ojämlikhet. Digitalisering och nya digitala tjänster kan bidra till en likvärdig offentlig service även för invånare i glesbefolkade områden.

- Digitaliseringen förändrar både beteenden och samhällen. Många kommer till biblioteket för att få hjälp med sådant som handlar om digitalisering. Jag pratade om vilka förutsättningar vi bibliotek har för att minska det digitala gapet mellan dem som använder digital teknik och dem som inte gör det? Men jag pratade också om hur vi arbetar för att nå dem som inte kommer till oss. Sedan berättade jag om samarbeten vi påbörjat med äldreomsorgen och näringslivsenheten, säger Susanne Hägglund.

Innovationsrådet skulle ha besökt Västernorrland i våras, men besöket omvandlades till ett digitalt möte nu under hösten med anledning av pandemin. Rådets uppgift är att med innovation bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

Sök

Språk