Källkritik

Källkritik

Källkritiskt tänkande i oroliga tider

Att hitta information idag är inte svårt. Det som kan vara svårt är att hitta ”rätt” information.

När det är oroliga tider sprids det ofta information bland nyheter, på internet och i sociala medier mer än någonsin. På nätet sprids all information dessutom så mycket snabbare.

Ta för vana att alltid försöka tänka kritiskt när du tar del av nyheter och information och innan du delar vidare.

Men hur ska man veta att informationen man hittar kommer från en trovärdig källa?

 

Några tips på vad som kan vara bra att tänka på:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Vad är syftet med informationen?
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa?
  • Kontrollera även om du hittar liknande information på andra sidor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.

 

Tips på sidor om du vill veta mer om hur du ska tänka och agera under oroliga tider:

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Information om vad som görs och vad du kan göra själv om krisen eller kriget kommer
 

Tips på sidor där du kan hitta information om hur du tänker källkritiskt:

Statens medieråd
Kunskapsbank om källkritik för bl a föräldrar, pedagoger, tonåringar eller pensionärer.

Källkritikbyrån
Granskar källor och delar med sig kunskap om källkritik på nätet.

 

Tips på sidor för barn och unga om hur du tänker källkritiskt:

Källkoll på UR

En sida med program från UR om hur du tänker källkritiskt för barn och unga i olika åldrar.

Sök

Språk