Källkritik och källkoll för högstadiet

Källkritik och källkoll för högstadiet

Tips på sidor med material som behandlar källkritik och källkoll.

Här har vi samlat några tips på sidor där du som pedagog kan hitta material riktat till barn och unga gällande källkritik och källkoll.

UR Play

Det kan vara bra att ha lite källkoll på nätet. UR Plays Källkoll riktar sig till dig som går i grundskolan åk 7–9 och här kan du få lära dig mer om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller informationssökning och källkritik på Internet och digitala medier. Länken till programmet hittar du nedan:

Till Källkoll på UR Play

 

 

Internetstiftelsen – Digitala lektioner

Genom Internetstiftelsen erbjuds Digitala lektioner, en öppen digital lärresurs, där du som pedagog kan hitta lektioner gällande källkritik för alla stadier i grundskolan. Länken till hemsidan hittar du nedan:

Till Internetsstiftelsens Digitala lektioner

Sök

Språk