Mer om Bokstart

Mer om Bokstart

Här kan du läsa mer om vad Bokstart är, och om hur vi jobbar med Bokstart i Härnösand.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet. Att läsa och titta i böcker tillsammans med barn är inte bara rolig och mysigt. Det stimulerar också barnets språk och läsförmåga.

Bokstart startade som ett projekt i Härnösands kommun 2019 och har sedan dess utvecklat ett samarbete med bland annat barnhälsovården, förskolor och annan pedagogisk omsorg. Bokstart är sedan 2022 en integrerad del av alla dessa verksamheter.

Gåvoböcker delas ut till de små barnen vid hembesök av biblioteket och barnhälsovården samt vid inskolning på förskola eller pedagogisk omsorg. De första böckerna får barnet vid hembesöket från biblioteket då barnet är kring sex  månader. Fler bokgåvor delas ut under tiden barnet är en del av Bokstart av barnhälsovård och förskola. Kring barnets treårsdag bjuds man in på en treårsträff med aktiviteter på biblioteket och en bokgåva som en festlig avslutning.

För att öka barnens tillgång till böcker ytterligare har biblioteket och kommunens alla förskolor utvecklat ett samarbete kring så kallade Bokstartsbibliotek. Det innebär att det finns möjlighet för barn och deras vuxna att i samband med hämtning låna hem böcker från ett minibibliotek som finns lättillgängligt i förskolans hall, kapprum eller motsvarande. Språkutveckling när den är som bäst – mitt i steget mellan galonbyxor och fiskpinnar!

Mer information och inspiration

En virkad bokstartsbäver kikar fram över en hög med småbarnsböcker

Sök

Språk