Några nyheter som kan vara bra att ha koll på!

Några nyheter som kan vara bra att ha koll på!

Under vecka 9 händer det mycket nytt på biblioteket. Slopade övertidsavgifter, längre lånetider och nytt utskriftssystem till exempel. Här kan du läsa om alla förändringar.

Skriv ut på biblioteket med Kuario

Måndag 27 februari installeras vårt nya utskriftssystem Kuario om allt går som det ska.

Det kommer göra det smidigare att skriva ut och betala än tidigare. Möjligheten till att betala kontant kommer fortfarande finnas kvar, men det blir enklare att betala direkt vid kopiatorn. Därtill blir stegen för att skriva ut färre. Det blir också mindre krångligt att använda både vid dator och på mobil än vad vårt förra system varit.

Kostnader för utskrift och kopiering

Avgifterna för utskrifter kommer att öka något i det nya systemet. Här är de nya priserna som kommer att gälla från att vi går över till Kuario 27 februari:

A4      svartvitt      3 kr/sida

A3      svartvitt      6 kr/sida

A4      färg            6 kr/sida

A3      färg          12 kr/sida

Längre lånetid

Du kanske har märkt att lånetiden är längre nu? Det mesta du lånar från Härnösands bibliotek har nu en lånetid på 6 veckor. Vill du låna om gäller 6 nya veckor, och du kan låna om 10 gånger så länge ingen har ställt sig i kö. Om det är kö på det du lånar blir lånetiden 2 veckor och går inte att låna om.

Film, TV-spel och tidskrifter har en lånetid på 4 veckor.

Inga fler övertidsavgifter

Under pandemin togs övertidsavgifter tillfälligt bort, detta för att man inte skulle känna sig manad att utmana smittorisken i onödan. Nu kan vi äntligen meddela att vi slopar övertidsavgifter för gott, och att det enda som kvarstår är ersättningskostnad för förlorat material, alltså lån som tappats bort eller blivit förstörda och inte går att laga. För barnmedier blir det inga ersättningsavgifter.

Eftersom ni, våra exemplariska låntagare, respekterar lånetiderna med eller utan avgifter så fyller böter ingen rimlig funktion. Inga onödiga avgifter ska avskräcka någon att ta del av bibliotekets fulla utbud!

Fjärrlån

Avgiften för fjärrlån som skickas hit kommer att ändras till 30 kr från och med 1 mars 2023. Avgiften för fjärrlån finns för att täcka en del av den administrationskostnad och frakt som lånet kräver. Det blir alltså ingen extra kostnad om lånet förlängs.

Nytt på webben

Vi vill också flagga för att vår webbplats kommer att få några uppdateringar. Sidan kommer att se likadan ut, men förhoppningsvis ska det bli lättare att hitta det du söker.

De nuvarande rubrikerna E-biblioteket och Lån & tjänster slås samman, och får en tydligare och snyggare struktur. Under den nya rubriken Använd biblioteket kommer du att hitta allt som rör våra lån, tjänster och vår service.

Det är era synpunkter på webbplatsen som ligger till grund för förändringen, så vi hoppas att denna uppdatering ska hjälpa fler att snabbare hitta informationen som eftersöks.

Vi välkomnar alltid synpunkter och förslag på hela vår verksamhet, och du framför dem enklast via mail till bibliotek@harnosand.se eller direkt till personalen i biblioteket.

Sök

Språk