Projekt Bibliotekets skolservice

Projekt Bibliotekets skolservice

Projektet fokuserar på bibliotekets servicenivåer för grundskolan där bibliotekets verksamhet som riktar sig till pedagoger och skolan ska ses över, tydliggöras och planeras.

Sök

Språk