Resandefolkets dag 29 september

Resandefolkets dag 29 september

Som stolt romsk läsambassad vill vi på Härnösands bibliotek uppmärksamma denna dag.

Dels hissas den romska flaggan den aktuella dagen, men vi vill också passa på att informera om resandefolket som för många är rätt okända. 

”Tattare”, som tidigare användes mer som ett skällsord om många resande förr, kanske några har hört talas om. Begreppet tattare har förmodligen sitt ursprung från att man troligen trodde att resandefolket som anlände var tatarer, en turkisk folkgrupp från Ryssland. Långt tillbaka härstammar ordets betydelse från tiden under Djingis Khans välde. Läs mer om ordet tatarers ursprung här.

Resandefolket har officiellt inte en egen dag, så den 29 september räknas som en av de viktigaste dagarna i resandefolkets historia. Den 29 september år 1512 nådde resandefolket Stockholm i sällskap med en herr Antonius. Det är den första notering som har hittats om romers närvaro i Sverige, så resandefolket kan ha befunnit sig i Sverige innan dess.

De flesta bland resandefolket har varit bofasta, tvärtemot mot för vad många tror. Däremot gjordes kortare handelsresor då de sysslade med hantverk och försäljning. Genom åren har resandefolket diskriminerats och fått utstå många övergrepp från samhället. Därför har många med bakgrund som resandefolk undanhållit sin identitet som resandefolk. 

Resandefolket, eller resanderomer som de även kallas idag, räknas som en del av den romska minoriteten och de talar en form av romani. Då det inte finns något register över etnicitet i Sverige finns det inga exakta siffror på hur många resande som lever i Sverige idag. Enligt uppskattningar från olika resandeorganisationer kan det röra sig om ca 20 000 - 30 000 personer. Dock beror uppskattningen på hur man definierar vem som är resande.

Mer information om resandefolket finns att läsa här.

 

Romernas flagga. Foto: Malin A Junkka

Sök

Språk