Seniorservice

Seniorservice

Projektet Seniorservice syftar till att utveckla bibliotekets service till kommunens äldreboenden. Tillsammans med personal vid boendena och kommunens IT-avdelning arbetar vi för att göra flera och olika typer av media tillgängliga, bland annat genom digital teknik och genom att anpassa utbudet efter de boendes individuella önskemål.

Sök

Språk