Temalådor för skolan

Temalådor för skolan

Biblioteket har flera olika teman fördelade i olika lådor som lånas ut till skolan. Lådorna rymmer huvudsakligen böcker och lånas ut en månad i taget, med möjlighet till förlängning.

För årskurs 1-3

Djur Temalåda 1

Forntiden Temalåda 2

Rymden Temalåda 3

Människokroppen Temalåda 4

Sorg Temalåda 5

Lika - Olika Temalåda 6

 

För årskurs 3-5

Humor Temalåda 15

Deckare Temalåda 16

 

För årskurs 4-6

Historia Temalåda 7

Sport/Fritid Temalåda 8A + 8B

Kärlek Temalåda 9A + 9B

 

För årskurs 6-9

Deckare Temalåda 17

 

För årskurs 7-9

Kärlek, sex & samlevnad Temalåda 10A + 10B

Då som nu, här som där Temalåda 11A + 11B

Krigsskildringar Temalåda 12A + 12B

Ungdomsklassiker Temalåda 13A + 13B

Rasism och främlingsfientlighet Temalåda 18 A + 18 B

För flera årskurser

Sagor Temalåda 14A + 14B

Sök

Språk