Temalådor för skolan

Temalådor för skolan

Biblioteket har 18 teman fördelade på 25 lådor som lånas ut till skolan. Lådorna rymmer huvudsakligen böcker och lånas ut en månad i taget, med möjlighet till förlängning.

Åk 1-3

Djur Temalåda 1

Forntiden Temalåda 2

Rymden Temalåda 3

Människokroppen Temalåda 4

Sorg Temalåda 5

Lika - Olika Temalåda 6

Åk 3-5

Humor Temalåda 15

Deckare Temalåda 16

Åk 4-6

Historia Temalåda 7

Sport/Fritid Temalåda 8A + 8B

Kärlek Temalåda 9A + 9B

Åk 6-9

Deckare Temalåda 17

Åk 7-9

Kärlek, sex & samlevnad Temalåda 10A + 10B

Då som nu, här som där Temalåda 11A + 11B

Krigsskildringar Temalåda 12A + 12B

Ungdomsklassiker Temalåda 13A + 13B

Rasism och främlingsfientlighet Temalåda 18 A + 18 B

Flera åk

Sagor Temalåda 14A + 14B

Sök

Språk