Projekt Studion

Projekt Studion

Teknik på demokratinivå! Arbetet med studion är igång och visionen för projektet är att alla ska ha möjlighet att skapa, och att göra sin röst hörd. Det ska vara enkelt att få tillgång till tekniken och ett rum att hålla till i.
Nu är arbetet och planeringen av den kommande studion på Härnösands bibliotek igång. Tanken och visionen med studion är att göra tekniken för inspelning tillgänglig. Det ska vara enkelt att få tillgång till tekniken och ett rum att hålla till i. Det ska inte vara en fråga om pengar, utan det ska kunna vara möjligt för vem som än vill, att spela in musik eller en podd – teknik på demokratinivå.

Projektet med studion startades upp under sommaren 2020 med inspiration från andra bibliotek. Det togs fram en projektgrupp och arbetet med att forma en studio var igång.

Studion är till för alla som vill skapa musik eller spela in en podd men som inte har tillgång till tekniken på annat sätt. Den främsta målgruppen som detta projekt riktar sig mot är unga vuxna 16-25 år, som kanske inte har råd eller möjlighet att ha denna utrustning hemma.

Sök

Språk