Verkstan

Verkstan

Vill man rita och måla är Verkstan öppen. Här kan man också äta sin medhavda matsäck.

Här finns plats för all möjlig kreativitet med det som finns tillgängligt. När man är färdig städar man undan efter sig.

På loven och vissa lördagar har vi skapande verksamhet här.

Sök

Språk