Sök

Det här har vi gjort i projektet studion

Studion är invigd!

Härnösands biblioteks musik- och poddstudio har äntligen kommit i bruk på riktigt efter pandemin, och firar gör vi med en filmpresentation av projektet Studion.

Kom igång att skapa musik eller spela in en podd i bibliotekets studio

Det ska vara enkelt att få tillgång till teknik och ett rum att hålla till i för alla som vill skapa musik eller spela in en podd. Därför finns det nu en inspelningsstudio på Härnösands bibliotek

Användartest – Hur kan man skapa en podd i studion?

Studion har utrustning för inspelning och redigering av podcasts. Läs om hur det gick i första testet av podd-hörnan.

Studion – en viktig möjlighet för tillväxtavdelningen vid Härnösands kommun

Den nybyggda studion i Härnösands bibliotek kan öka attraktionsvärdet för Härnösands kommun, anser flera av de tillfrågade i en enkät skickad till personalen vid tillväxtavdelningen i Härnösands kommun. Flera svarar också att de kan ha nytta av studion för ljudinspelning och andra typer av inspelningar.

Användartester – forma efter användarna

I projektet med att ta fram en studio har vi arbetat med användartester sedan november 2020 för att ta reda på användarnas behov. Något som gett insikten i hur värdefullt det är att engagera användarna i processen.

Utformandet av studion

Inredningen i studion har valts för att i första hand skapa en bra ljudkvalitet i rummet men också för att harmonisera med biblioteket. Resultatet är en modern studio med ljust intryck och grafiska detaljer. Vid planeringen av hur studion skulle se ut och inredas samarbetade vi med Input interiör.

Projekt Studion

Teknik på demokratinivå! Arbetet med studion är igång och visionen för projektet är att alla ska ha möjlighet att skapa, och att göra sin röst hörd. Det ska vara enkelt att få tillgång till tekniken och ett rum att hålla till i.

Språk