Bokstartsprojektet

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet.

Från och med 2019 öppnade Kulturrådet möjlighet för alla kommuner och regioner att söka stöd för Bokstartsprojekt, efter en utvärdering av de fem pilotprojekt som pågått. Anledningen är att ungas läsning minskat och forskning visar på att det är viktigt att börja med de allra yngsta. I Härnösand hade det under en tid varit svårt att nå ut till småbarnsföräldrar och locka till de traditionella biblioteksaktiviteterna. Det var dags att göra något annorlunda, att utöka samarbetet med barnhälsovård och förskola för att tillsammans med föräldrarna tidigt stötta barnens språkutveckling och väcka läslust.

En styrgrupp med representanter från bibliotek, barnhälsovård och förskola sökte och beviljades stöd från Kulturrådet. En projektledare anställdes och tillsammans med två bibliotekarier bildades en arbetsgrupp på biblioteket. Med representanter från alla verksamheterna bildades även en referensgrupp. Fortbildningsdagar för personal i de tre verksamheterna har genomförts och en gemensam fortbildningsdag för personal och föräldrar har skjutits fram p g a pandemin till våren 2021. Samarbete med barnhälsovården påbörjades snabbt. Redan under våren 2019 startade bibliotekarierna hembesök till 6 månaders bebisar och deras föräldrar, efter att barnhälsovården introducerat Bokstart för föräldrarna och erbjudit dem deltagande. När bebisen blev 8 månader kom barnhälsovården hem på besök och fortsatte samtalet om språkutveckling och läsning och barnet fick ytterligare en bok.

Efter att arbetsgruppen vid biblioteket, bibliotekschefen, en rektor för förskolor och en förskollärare deltagit i Idé-labbet, uppkom idén hur förskolorna skall kunna delta i projektet. Pedagoger på förskolorna i kommunen tar stafettpinnen vidare och talar om språk- och läsutveckling med föräldrarna när barnet börjar i förskola.

Vid varje möte med familjerna får de pekböcker, informationsmaterial om barn språkutveckling och tips på vad de kan göra. Men framförallt får de inspiration och blir påminda om vad en rolig stund tillsammans med barnet har stor betydelse för framtiden.

"Om ni ska göra en sak för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa - läs för era barn" citat av Sir Michael Marmot, epidemiolog och folkhälsoforskare.

Vi är nu inne i det tredje och sista året av projekt Bokstart Härnösand. Så ett slutgiltigt resultat kan in presenteras ännu. Det är många idéer kvar att förverkliga. Men ett resultat att lyfta är det nära samarbetet som startats upp mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och öppen förskola. Hur det påverkat alla bebisar och deras föräldrar är något som inte är direkt mätbart, men som förhoppningsvis blir synbart i framtiden.

Under våren 2020 skickades en mobilenkät ut till de familjer som fått Bokstartsbesök sedan starten 2019 till i mars 2020. Av de som svarade på enkäten var det 81 % som menade att informationen de fått varit till nytta, att det var bra att bli påmind och få roliga tips. För några var informationen också helt ny, att man kan börja titta i böcker så tidigt med barn. Mer än hälften av de svarande tyckte att Bokstart påverkat hur mycket de läser för sina barn och nästan 100 % svarade att de använder böckerna de fick. Hembesöken av biblioteket och av barnhälsovården var mycket uppskattade! Sedan starten har idag drygt 400 familjer deltagit i projektet, och antalet ökar allteftersom.

I projektet samarbetar vi med barnhälsovården, de fristående och kommunala förskolorna samt Öppna förskolan på familjecentralen.

Kontakta oss gärna om du har någon fundering kring projektet

Projektledare Agneta Söstram Bylund
Epost: agneta.s.bylund@harnosand.se

Sök

Språk