Digidel funkis

Projektet Digidel funkis har syftet att främja digital delaktighet för personer med olika funktionsvariationer

Det här gör vi just nu i projektet

Projektet Digidel funkis har syftet att ta fram tjänster och metoder för att främja digital delaktighet för personer med intellektuell, kognitiv och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I forskning har man sett att det är en grupp som ofta lever i varierade grad av digitalt utanförskap, och det vill biblioteket ändra på. Med tanke på att allt mer av samhället blir digitaliserat är det en viktig demokratifråga. Alla ska kunna delta och göra sin röst hörd i samhället – på samma villkor.

Biblioteket ska finnas till för alla och ska erbjuda vägledning inom den digitala tekniken åt alla. Detta projekt ska stärka våra insatser på det området gentemot personer med intellektuell, kognitiv och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Projektet är en del av Digidelcenters övergripande arbete med digital delaktighet.

Läs mer om DigidelCenter Härnösand här.

Inom projektet vill vi dels göra bibliotekets egna digitala tjänster (så som ljudböcker, e-böcker, strömmande film) tillgängliga för denna grupp och dels vägleda och guida i digitala tjänster i samhället i stort. Det finns en uppsjö av användbara, inspirerande och roliga digitala redskap som kan underlätta och förbättra dessa personers vardag.

En avgörande del av projektet är att prata med personer i målgruppen. Användarens behov står i centrum. På så vis skapas en förståelse för användarnas användning, eller icke-användning, av digitala verktyg och hur biblioteket kan vara behjälpligt att stötta i dem i detta. Vi pratar med berörda personer och personal i kommunala verksamheter och med lokala föreningar. Kontakten tas i en första kartläggningsfas och bibehålls under projektets gång för dialog om och återkoppling kring de förslag på metoder och tjänster som tas fram.

Vi tror på att betona möjligheten till kreativitet och skapande med de digitala verktygen. Vi vill anknyta till individens egna intressen, förmågor och behov. Det tror vi kan slipa ner trösklarna till den digitala världen.

Genom samverkan med övrig kommunal verksamhet så som socialförvaltningen och särskolan samt föreningar når vi vår målgrupp.

Projektledare är Karin Jonsson Sandström, och hon tar gärna emot idéer och förslag.

Epost: karin.jonsson.sandstrom@harnosand.se

Telefon: 070–40 32 339

I dagsläget är projektet i kartläggningsfasen.

Sök

Språk