Digitalt utbud

Det här projektet är en satsning på kunskapsspridning och stöd för en målgrupp som lätt hamnar utanför med det höga digitaliseringstempo som samhället har just nu. Visionen är en högre andel digitalt delaktiga i samhället.

Vår värld blir alltmer digital, och därmed tillgängligare för många. För några grupper i samhället är effekten av digitaliseringen dock den motsatta. Härnösands bibliotek har i flera år haft kurser och program i olika digitala ämnen. Dessa har hållits med fysiskt närvarande deltagare, men i och med pandemins utbrott fick kurserna ställas in. Men hur når vi de som behöver digital hjälp och kunskap när dessa inte har de digitala färdigheter de behöver för att tillskansa sig hjälpen?

I början januari 2021 startade projekt Digitalt utbud för att testa och genomföra nya sätt att nå fram till målgrupperna.

Projektet har arbetat med metoden tjänstedesign för att bättre fånga användarnas behov.

Med hjälp av de kunskaper vi har från att tidigare jobbat med delar av målgruppen under fler år av fysiska träffar har vi också kunnat ringa in områden där vi vet att kunskapsluckorna hittills har varit stora.

En satsning på bibliotekets YouTube-kanal har genomförts, i kombination med våra andra sociala medie-kanaler för vidare spridning.

Vårt första samarbete var med kommunens Tillväxtavdelning till vilka vi tillverkade instruktionsmaterial för att använda digitala tjänster.

I nuläget arbetar vi i Team Digidel med att förstärka samarbetet med lokalsamhället, förvaltningar innom kommunen och föreningar för att ha bättre chanser till att nå fler och få återkoppling från våra användare.

  • Veckans digitala ord – digital termer förklaras i biblitoekets sociala mediekanaler, för att öka kunskaper och avdramatisera den digitala terminologin
  • Digitala hörnan – instruktionsfilmer och andra filmer med olika digitala teman publicerades i bibliotekets YouTube-kanal
  • En kommunikationsplan har tagits fram med syfte att nå ut till föreningar och genom dem kunna erbjuda kurser
  • Personalens kunskaper om filminspelning, livestreams, skärminspelning och poddsändning har ökat kraftigt
  • Kunskapsökningen bidrar till att personal kan ge bättre handledning i, bland annat, Studion
  • Nya kurser kan erbjudas, t ex starta en podd, hur fungerar Youtube
  • Podden Ofiktion startades och når nya målgrupper
  • Personalen är nu själva ansvariga utgivare för Härnösands biblioteks Youtubekanal

Projektet avslutades hösten 2022 och ett team för digital delaktighet har formerats i personalgruppen för att fortsätta att utveckla verksamheten med att ge stöd kring den digitala utvecklingen och vidareutveckla det digitala utbudet. 

Ett DigidelCenter är inrättat.

Samarbetar med Tillväxtavdelningen, Härnösands kommun.

Projektet samarbetar gärna med föreningar och organisationer för att nå ut till målgrupperna.
Om du vill ta kontakt för samverkan, eller har frågor om projektet, hör av dig till
 

Projektledare Anna Troy

E-post: anna.troy@harnosand.se

Telefon: 0611 - 865 18

 

Teamledare Digidel Jennie Olofsson

E-post: jennie.olofsson@harnosand.se

Telefon: 070 - 301 18 31 

Sök

Språk