Digitalt utbud

Det här projektet är en satsning på kunskapsspridning och stöd för en målgrupp som lätt hamnar utanför med det höga digitaliseringstempo som samhället har just nu. Visionen är en högre andel digitalt delaktiga i samhället.

Vår värld blir alltmer digitalt, och därmed tillgängligare för många. För några grupper i samhället är effekten av digitaliseringen dock den motsatta. Härnösands bibliotek har i flera år haft kurser och program i olika digitala ämnen. Dessa har hållits med fysiskt närvarande deltagare, men i och med pandemins utbrott fick kurserna ställas in. Men hur når vi de som behöver digital hjälp och kunskap när dessa inte har de digitala färdigheter de behöver för att tillskansa sig hjälpen?

I början januari 2021 startade projekt Digitalt utbud för att testa och genomföra nya sätt att nå fram till målgrupperna.

Projektet arbetar med metoden tjänstedesign som fokuserar på användarnas behov.

Med hjälp av de kunskaper vi har från att tidigare jobbat med delar av målgruppen under fler år av fysiska träffar har vi också kunnat ringa in områden där vi vet att kunskapsluckorna hittills har varit stora. En satsning på bibliotekets YouTube-kanal har genomförts, i kombination med våra andra sociala medie-kanaler för vidare spridning.

Vårt första samarbete var med kommunens Tillväxtavdelning till vilka vi tillverkade instruktionsmaterial. I nuläget arbetar vi på att förstärka samarbetet med lokala föreningar för att ha bättre chanser till återkoppling från användarna.

  • Veckans digitala ord – publicerande av en digital term i veckan på våra sociala mediekanaler, samt förklaring av denna i ett försök att avdramatisera den digitala terminologin
  • Digitala hörnan – publicering av filmer med olika digitala teman i vår YouTube-kanal
  • En kommunikationsplan har producerats med syfte att nå ut till föreningar och genom dem kunna erbjuda enklare kurser
  • Kunskapen om filminspelning, livestreams och skärminspelning har ökat kraftigt


Detta är ett konstant pågående projekt och denna del kommer att fyllas på efterhand.

Samarbetar med Tillväxtavdelningen, Härnösands kommun.

Projektet samarbetar gärna med föreningar och organisationer för att nå ut till målgrupperna.
Om du vill ta kontakt för samverkan, eller har frågor om projektet, hör av dig till
 

Projektledare Anna Troy

E-post: anna.troy@harnosand.se

Telefon: 0611 - 865 18

Sök

Språk