25-27 april är biblioteket stängt.

25-27 april är biblioteket stängt.

Härnösands bibliotek samt närbiblioteken i Ramvik och Viksjö byter biblioteksdatasystem, vilket innebär att det kan komma att påverka dig som besöker oss.

Från och med måndag den 25 april till och med onsdag den 27 april håller samtliga bibliotek helt stängt, då det inte går att låna, återlämna, skriva ut, använda datorer eller annat som är knutet till lånekort och personnummer, gäller både på plats och hemifrån. Det går inte att nå bibliotekets information och reception via telefon under dessa dagar.

Under perioden den 11 april och den 30 april går det inte att göra fjärrlån på grund av det kommande datasystembytet. Om allt fungerar som planerat, så kan vi åter göra fjärrlån från början av maj.

På Härnösands bibliotek går det bra, under tiden som biblioteket är stängt, att återlämna lånat material i återlämningsinkastet på plan 1, till vänster om entrén.

På Ramviks bibliotek och på Viksjö bibliotek kan du komma in med ditt meröppna lånekort och låna mötesbordet eller använda internet. Det du vill återlämna ställer du på de vagnar som står bredvid självservicedatorn. Närbiblioteken är obemannade under denna period.

Observera att det som återlämnas inte kommer att synas på din låntagarbild förrän vi är igång med det nya biblioteksdatasystemet.

 

Servicecenter på plan 1 har öppet 8:00-16:30 och tidningsplanet är öppet för läsning. När Servicecenter stänger så låses entrédörrarna. Servicecenter kommer att hjälpa till med kopiering och skriva ut kommunens egna blanketter.

Entrédörrarna på plan 4 samt Lärcentrum är stängt under samma period som biblioteket håller stängt.

Search the catalogue

Language