Årskurs 4–6

Årskurs 4–6

På biblioteket kan pedagoger och skolklasser låna skön- och facklitteratur, både för nöjesläsning och som stöd i undervisningen. Du som pedagog kan även hitta litteratur för kompetensutveckling.

Search the catalogue

Language