Avgifter

Avgifter

Här kan du läsa om avgifter för förseningar, fjärrlånereservationer, borttappat material, utskrifter och kopiering.

Lånekort

Det är gratis att skaffa lånekort. Om du tappar bort ditt lånekort och behöver köpa ett nytt kostar det 10 kr.

Förseningsavgifter

Inga.

Borttappat eller skadat material

Barnmedia: 200:-*

Tidskrift: 100:-*

Talböcker: Ingen avgift

Övriga media: 400:-*

*Eller materialets egentliga pris då värdet är högre än avgiften.

Rutiner vid krav

När det som lånas inte lämnas tillbaka i tid skickar vi en påminnelse.
Efter ytterligare en tid skickas sista påminnelsen, och kontot spärras. Då går det inte längre att låna. Spärren tas bort om allt lämnas tillbaka.
Om det inte har återlämnats efter ytterligare en tid tas lånet/lånen bort från lånekontot och du får en skuld enligt listan ovan. Kontot är spärrat tills du har betalat skulden.

 

Fjärrlån och beställning av artikelkopior

Avgifterna gäller även om du inte hämtar ut lånen.

Fjärrlånebeställning av böcker: 20:-/medie

Artikelbeställning: 20:-/artikel + kopieavgift (eventuell kostnad från levererande bibliotek kan tillkomma)

Kopiering och utskrifter

Svartvitt
A4 2:-
A3 4:-

Färg
A4 5:-
A3 10:-

Search the catalogue

Language