Biblioteket och förskola/skola

Biblioteket och förskola/skola

Sedan många år tillbaka finns ett samarbete mellan förskola/skola och Härnösands bibliotek. Här kan du som pedagog läsa om vad vi erbjuder.

 

Förskolan

Förskolorna är välkomna att besöka bibliotekets barn- och ungdomsavdelning och ta del av våra medier och våra barnanpassade utrymmen. Som förskola har ni sex veckors lånetid på böcker och förutom det stora utbudet i hyllor och tråg har ni också möjlighet att låna

Förskolan ingår i ett samarbete med biblioteket och barnhälsovården genom Bokstart. I det samarbetet ingår också gemensam fortbildning.

Vill ni ha en avskild plats vid ert biblioteksbesök går Stjärnans hus att boka (observera att bibliotekets egen verksamhet går före ifall det är upptaget). I Stjärnans hus kan ni ha sagoläsning/berättande, använda utklädningskläderna, ha lite lugnare lekar. Vänd er till oss som arbetar på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning om ni har funderingar, så hjälper vi gärna till!

Skolan

På biblioteket kan pedagoger och skolklasser låna skön- och facklitteratur, både för nöjesläsning och som stöd i undervisningen. Du som pedagog kan även hitta litteratur för kompetensutveckling.

Skolklasser är välkomna att besöka biblioteket och låna böcker och då önskar vi att ni meddelar i tid när ni vill komma. Då kan vi undvika att flera klasser kommer samtidigt och personal på barn- och ungdomsavdelningen kan i den mån vi har möjlighet också finnas tillhands. Lånetiden är sex veckor för skolklasser. När ni kommer på besök med klasser är det vanligast att skolan lånar på sitt klasslånekort.

Vill eleverna ansöka om lånekort kan ni skriva ut lånekortsansökan och skicka med eleverna hem för underskrift av den som de bor tillsammans med. För att vi ska kunna hjälpa till att ordna eventuella lånekort är det bra om ni kan skicka in ifyllda och underskrivna lånekortsansökan till oss på barnavdelningen, några dagar innan ert bokade besök. 

Alla förskoleklasser bjuds under vårterminen in till en lekfull biblioteksinformation. Barnen får med sig en folder hem med lite information om biblioteket och ett erbjudande om att skaffa ett lånekort till barnet.

Vi erbjuder viss programverksamhet, bokprat och biblioteksvisningar för klasser. För att boka ett bokprat behöver ni vara ute i god tid, minst två veckor.

 

 

Search the catalogue

Language