Boken kommer

Boken kommer

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan du ta del av vår service "Boken kommer". Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från din bostad.

Böcker och andra media ska vara tillgängliga för alla. Vi erbjuder oss att leverera hem detta till alla som inte själva kan komma till biblioteken. Detta görs ca 10–12 gånger per år och inför varje leverans så kontaktar låntagarna biblioteket och vi plockar ihop bokkassar.

Kontakta Stefan Grip eller Olle Bäckström för mer information.

Stefan Grip
Telefon: 0611–865 24
Epost: stefan.grip@harnosand.se

Olle Bäckström
Telefon: 0611-865 08
Epost: olle.backstrom@harnosand.se

Search the catalogue

Language