Boken kommer

Boken kommer

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan du ta del av vår service "Boken kommer". Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från din bostad.

Böcker och andra media ska vara tillgängliga för alla. Vi erbjuder oss att leverera hem detta till alla som inte själva kan komma till biblioteken. Detta görs ca 7-8 gånger per år och inför varje leverans så kontaktar låntagarna biblioteket och vi plockar ihop bokkassar. Lånetiden blir längre för att passa intervallerna. 

Kontakta Stefan Grip för mer information.

Telefon: 0611-865 24
E-post: stefan.grip@harnosand.se

 

Under pandimins mest kritiska period hade vi utökat vår leveransservice för att även inkludera personer som är 70+ eller riskgrupp för covid-19. Vi har nu återgått till normal servicenivå igen.

Här kan du läsa aktuell information om bibliotekets anpassningar under pandemin.

Search the catalogue

Language