För skolan

För skolan

Här finns olika aktiviteter som går att boka och genomföra i skolan.

Skolor och andra demokratiintresserade hittar information på den här sidan med nyttiga länkar och annat material.

 

Rådet

Rådet är ett rollspel som handlar om demokratiska system och politisk utveckling. Deltagarna ska med varandras och handledarens hjälp kunna dra paralleller till Europaparlamentets demokratiska process, och diskutera den utifrån sina egna erfarenheter i spelet.

Aktiviteten tar cirka 1,5 timme inklusive presentation och diskussionsövningar. Aktiviteten passar elever i årskurs 8-gymnasiet.

Bokas via europadirekt@harnosand.se

På gång i EU

Det händer mycket inom Europa som lyfts fram i media. Den här övningen handlar om att jobba kring aktuella och viktiga frågor i Europa som påverkar oss. Eleverna får i uppgift att ta rollen som en nyhetsredaktion och gruppvis leta upp aktuella nyheter och information gällande områden som exempelvis mänskliga rättigheter, migration, miljö, Brexit och att det är snart val i flera länder inom EU. Eleverna väljer ut en särskild nyhet och söker mer information, bearbetar nyheten och presenterar den på lämpligt sätt, exempelvis via en tidningsnotis, radioinslag eller som ett filminslag. Detta blir också en övning för eleverna att träna sig i att jobba källkritiskt.

Aktiviteten tar 1,5 timme inklusive presentation och diskussionsövningar. Aktiviteten passar elever i årskurs 7-gymnasiet. Kräver tillgång till internet och dator för eleverna.

Bokas via europadirekt@harnosand.se

Demokrativerkstad

Vi hjälper elevråd eller elever som har ett demokratiintresse att anordna en demokrativerkstad där ungdomarna diskuterar de frågor som är viktiga för dom. Vi kan hålla i verkstaden men en elevdriven verkstad skapar oftast ett större engagemang. Denna aktivitet passar väldigt bra inom Demokrativeckan eller Konferensen om Europas framtid.

Aktiviteten tar 1,5h men kan anpassas efter formatet. Passar elever i högstadiet eller gymnasiet. 6-20 deltagare.

Bokas via europadirekt@harnosand.se

Föreläsning Europa Direkt

Vi skräddarsy föreläsningar och workshop på teman för förskolan - gymnasiet. Läromedel och besök är alltid kostnadsfritt. Europa direkt Härnösand fokuserar detta år främst på EU:s prioriteringar:

  • En europeisk grön giv
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • Demokrati i Europa

Bokas via europadirekt@harnosand.se

Search the catalogue

Language