Härnösands bibliotek blir romsk läsambassad

Härnösands bibliotek blir romsk läsambassad

Kulturrådet har utsett Härnösands bibliotek till romsk läsambassad, tillsammans med ytterligare 16 andra bibliotek i landet. Syftet med är att uppmuntra biblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer men även andra nationella minoriteter.

Härnösands biblioteket kommer nu att se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket.

– Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga, säger läsambassadören Bagir Kwiek.
– Jag vill uppmuntra biblioteken att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen, fortsätter Bagir.

Projektet romsk läsambassad ingår i arbetet med de nationella minoriteterna och startades upp av Härnösands bibliotek i samband med ansökan om romsk läsambassad i slutet av november.

– Vi har ett uppdrag att främja läsande på minoritetsspråken och att bli romsk läsambassad underlättar det arbetet, säger bibliotekschef Susanne Hägglund.

Nu påbörjar vi arbetet med att skapa förankring och dialog i projektet med minoritetspersoner och organisationer. Samarbetspartner i projektet är regionbiblioteket i Västernorrland.

Läs mer om romsk läsambassad på Kulturrådet. 

Search the catalogue

Language