Högtflygande programplaner

Högtflygande programplaner

Programgruppen har kommit igång med sitt uppdrag. Gruppen har under några digitala möten börjat formulera sin vision inför framtidens evenemang på biblioteket.

Planeringen av höstens program är nu i full gång, och tanken är att det ska gå i linje med den målbild gruppen har för programverksamheten framöver. Det ska finnas något för alla smaker och behov, och självklart kommer bibliotekets prioriterade målgrupper att få extra fokus när programmet sätts.

Bibliotekets prioriterade målgrupper är:

 • Barn och unga
 • Människor med funktionsvariationer
 • Människor med annan etnisk tillhörighet
 • Äldre
 • Nationella minoriteter
 • HBTQi-personer

Vidare ska programverksamheten även rimma med bibliotekets uppdrag och med Härnösands kommuns mål, samt vara ett starkt inslag i Härnösands evenemangsutbud.

Värdeord som ska prägla programverksamheten:

 • Demokrati
 • Testa gränser
 • Motstånd
 • Glädje
 • Kreativt
 • Utveckling
 • Framåt
 • Mod

Naturligtvis fortsätter biblioteket anpassa sin verksamhet efter rådande rekommendationer, och detta har programplaneringen tagit höjd för.
– Digitala program ser i nuläget ut att utgöra merparten av höstens program, och allt utöver det får vi se som en eventuell bonus, säger Linda Thorén, projektledare för Programplaneringen.

Search the catalogue

Language