Om Bokstart på persiska

Om Bokstart på persiska

به تمام بچه ها یک کتابخانه بدهید!

آغاز کتاب ( بوک استارت )میخواهد شما را تشویق کند برای با صدای بلند خواندن؛ آوازخواندن؛ قافیه؛ ریتم و صحبت کردن با فرزند خود.

شروع کتاب( بوک استارت ) هرنوساند یک همکاری است بین کتابخانه؛ مرکز بهداشت و سلامتی بچه ها ؛ پیش دبستانی و خانواده ها!

با همدیگر ما ایجاد میکنیم بهترین شرایط را برای فرزند شما!

شما میآیید که تعداد زیادی کتابهای اهدایی بگیرید برای فرزندتان تا زمانی که فرزند شما سه ساله شود. کتابخانه میآید با شما تماس بگیرد برای یک پیشنهاد ملاقات در منزل شما وقتی که فرزند شما تقریبا شش ماهه شود. ملاقات خانگی میآید یک فرصت مناسبی برای طرح سوالات شما و گرفتن ایده و راهنمایی باشد. همچنین در آن زمان شما اولین کتابها را تحویل میگیرید. مرکز بهداشت و سلامتی بچه ها هم کتابی را پخش میکند وقتی فرزند شما تقریبا هشت ماهه شود؛ پیش دبستانی و یا مراکز دیگر نگهداری از بچه ها هم در روزهای اولیه آشنایی بچه به مدرسه و کتابخانه دوباره در حدود سن سه سالگی بچه .

توسط علامت زدن در چهارخانه بالا در فرم مذبور شما تایید میکنید که کتابخانه اجازه دارد که اطلاعات شخصی شما را استفاده کند در زمانی که بچه شما در آغاز کتاب ( بوک استارت ) هرنوساند شرکت دارد.

Search the catalogue

Language