Tillgänglighet

Tillgänglighet

Nedan följer information om vilka anpassningar vi har för bättre tillgänglighet i våra bibliotek. Det gäller såväl lokaler som service, tillgängliga medier och hjälpmedel.

Söker du efter redogörelsen över webbplatsen tillgänglighet?
Klicka här för att komma till Tillgänglighetsredogörelsen.

Härnösands bibliotek

Anpassade lokaler m.m.

 • Handikapparkering: Ja, två platser utanför entrén, plan 1
 • Dörröppnare: Ja
 • Hiss: Ja, utrustad med tal
 • Ledstråk/Taktila stråk: Nej
 • Markerade trappsteg: Ja
 • Trösklar: Ja, till grupprum och till Verkstan på plan 2 finns trösklar
 • Handikappanpassad toalett: Ja, på varje plan
 • Fritt från heltäckningsmattor: Ja, med undantag för Björkhagen på barnavdelningen och Digidelcenter (båda på plan 2)
 • Höj- och sänkbara informationsdiskar: Ja
 • Höj- och sänkbara utlåningsautomater: Ja
 • Ledarhund: Synskadade får medföra ledarhund

Anpassade hjälpmedel:

 • Hörselslinga: Ja, i Olof Högberg-salen på plan 1, i Agrell-salen och på öppna ytan på plan 4
 • Läsutrustning: Ja, förstoringslampa och förstoringsglas
 • Anpassad dator: Nej
 • Ipad med talsyntes och förstoring: Nej
 • Daisy-spelare till utlån: Ja
 • Punktskrivare: Nej
 • Dator med punktdisplay: Nej

Tillgängliga medier:

Anpassade medier för barn:

 • Bok med Daisy
 • Lättlästa böcker
 • Böcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
 • Böcker och DVD med teckensång samt böcker översatta till teckenspråk på DVD
 • Taktila böcker
 • Böcker med punktskrift

Anpassade medier för vuxna:

 • Talböcker (Daisy)
 • Möjlighet att få licens för nedladdning av talböcker via Legimus
 • Storstilsböcker
 • Lättlästa böcker

Övrig anpassning:

 • Anpassad webbplats: Ja, i viss mån
 • Teckenspråkskunnig personal: Ja
 • Boken kommer: Du som inte själv kan ta dig till biblioteket kan få böckerna hemlevererade

Ramviks bibliotek

Tillgänglighet

 • Ramp och automatisk dörröppnare
 • Handikappanpassad toalett (med skötbord)
 • Busshållplats cirka 50 m från bibliotekets entré

Viksjö bibliotek

Tillgänglighet

 • Ramp och automatisk dörröppnare
 • Handikappanpassad toalett (med skötbord)
 • Nära till busshållplats

Bibliotekets riktlinjer för tillgänglighet

I bibliotekets arbete med tillgänglighet har vi tagit fram riktlinjer som vi ska följa. Riktlinjerna ska uppdateras varje år. 

Du kan läsa en lättläst version av riktlinjerna här. 

Search the catalogue

Language