Seniorservice

Seniorservice

Projektet Seniorservice syftar till att utveckla bibliotekets service till kommunens äldreboenden. Tillsammans med personal vid boendena och kommunens IT-avdelning arbetar vi för att göra flera och olika typer av media tillgängliga, bland annat genom digital teknik och genom att anpassa utbudet efter de boendes individuella önskemål.

Search the catalogue

Language