Studion – en viktig möjlighet för tillväxtavdelningen vid Härnösands kommun

Studion – en viktig möjlighet för tillväxtavdelningen vid Härnösands kommun

Den nybyggda studion i Härnösands bibliotek kan öka attraktionsvärdet för Härnösands kommun, anser flera av de tillfrågade i en enkät skickad till personalen vid tillväxtavdelningen i Härnösands kommun. Flera svarar också att de kan ha nytta av studion för ljudinspelning och andra typer av inspelningar.

Enligt en enkätundersökning utskickad till alla inom tillväxtavdelningen vid Härnösands kommun, är studion en viktig möjlighet för medarbetarna vid tillväxtenheten samt deras samarbetspartners för inspelningar av olika slag.

Enkäten har skickats ut till 40 medarbetare och 9 har svarat. Bland de nio har drygt hälften svarat att de kan ha nytta av studion medan hela 89 procent har svarat att samarbetspartners kan ha behov av studion.

Studion kan användas till inspelning av musik, poddar, redigering, inspelning av intervjuer, komponering med mera.
 

De flesta som svarat på enkäten (89%) tycker att studion ökar Härnösands attraktionsvärde:
 

”Om andra än kommunens medarbetare får tillgång är det ett plus om den tillgängliggörs för allmänheten blir den ett steg på vägen till den kreativa hub som jag märker en efterfrågan på.”
 

Ett kreativt förslag som kommit in om användningen av studion är:
 

”Att spela in olika saker (till exempel minnen från förr, särskilt saker som har hänt i Härnösand etcetera, att användas på till exempel äldreboenden.)”
 

För att använda studion är de flesta av de tillfrågade överens om att utbildningsinsatser krävs, till exempel hur en gör en pod, hur en spelar in.

Resultatet av enkäten ger underlag till fortsatt utveckling av studion i Härnösands bibliotek.

Search the catalogue

Language