Digitala tips och länkar

Digitala tips och länkar

Här finns en samling länkar till kurser, guider, artiklar med mera, som stöttar dig att ta dig an den digitala världen.

 

Apportalen 

På Apportalen hittar du appar, program och hemsidor som har skapats för att underlätta i vardagen och bidra till ökad självständighet. Apparna sorteras utifrån behov som minne, lokalsinne och motivation. 

 

Klicka här för att komma till information om Apportalen

 

Digitala jag – Din utbildning i digitala vardagskunskaper

Från hemsidan, "Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen." Består av avdelningarna "Säkerhet och integritet", "Kommunicera digitalt" och "Söka jobb på internet".

 

Klicka här för att komma till information om Digitala jag

 

Digitalhjälpen

Digitalhjälpen är uppdelad i olika avdelningar. Till exempel "Umgås digitalt", "Handla digitalt", "Legitimera mig digitalt" och "Videosamtal" och det finns även material och tips för pedagoger och vårdpersonal. Från PTS (Post- och Telestyrelsen).

 

Klicka här för att komma till Digitalhjälpen

 

Digital coach

Post- och telestyrelsen har tagit fram en utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt. I kursen går vi igenom grundläggande steg, bland annat hur du kan göra för att motivera någon att börja använda digitala tjänster. Utbildningen tar cirka 30-60 minuter. 

Klicka här för att komma till utbildningen digital coach

 

Funk-IT Lyftet

 

Funk-IT Lyftet är en hemsida. Det finns många olika kurser och även material till lärare.

Exempel på kurser; hur du använder e-post, handlar olika saker via internet (online), hittar information från olika myndigheter och många fler. Alla består av en PowerPoint-presentation, en pdf-fil och två instruktionsfilmer, en med och en utan syntolkning. Från Uppsala kommun och PTS (Post- och Telestyrelsen)  

 

Klicka här för att komma till Funk-IT Lyftet

 

Guide – så fungerar digitala betaltjänster

Länsstyrelserna i Västernorrlands län och Dalarnas län har skapat var sin guide om att  betala digitalt. De ser lite olika ut och finns på många olika språk. Den från Västernorrland finns även på papper i en pärm som du kan låna på Härnösands bibliotek.

 

Klicka här för att komma till Guide - så fungerar digitala betaltjänster Västernorrlands Län Finns på svenska, engelska, arabiska och tigrinska.

 

Klicka här för att komma till Guide - så fungerar digitala betaltjänster Dalarnas Län Finns på svenska, arabiska, dari, engelska, farsi med flera språk

 

Internetkunskap

Med artiklar om, till exempel, lösenordshantering och källkritik vill Internetkunskap från Internetstiftelsen att du "... blir en säker och medveten internetanvändare genom att samla kunskap om nätet och digitala tjänster som du har användning för i din vardag."

 

Klicka här för att komma till Internetkunskap

 

Mobiltelefonens och surfplattans knappfunktioner 

Projektet digitala Blekinge har tillsammans med intressenter inom pensionärsorganisationer, bibliotek och omsorgen skapat en enkel guide för några av mobiltelefoners och surfplattors grundläggande funktioner. 

Klicka här för att ta del av Mobiltelefonens/surfplattans kn)appfunktioner 

 

Seniorsurfarna 

För många äldre har digitala tjänster inte förenklat tillvaron, snarare tvärt om. Syftet är att inspirera fler att våga ge sig på ny teknik. Några av Sveriges mest folkkära personer bjuder här på sig själva och sin digitala okunskap.

 

Klicka här för att komma till Seniorsurfarna 

 

Search the catalogue

Language