Tillgång till datorer, skrivare och grupprum

Tillgång till datorer, skrivare och grupprum

På biblioteket kan du låna en dator för dina digitala ärenden, skriva ut från dator eller direkt från din mobiltelefon, kopiera papper, skanna samt nyttja våra grupprum för dina studier eller möten.

Search the catalogue

Language