Den automagiska staden

Projektet riktar sig mot skolklasser mellan förskoleklass och årskurs 6. Ett samarbete mellan Härnösands bibliotek, Technichus och HEMAB

Asset Publisher

Härnösands bibliotek skapar en plats för att syssla mer med olika verksamheter med teknisk inriktning. Som en del i detta har det upprättats ett samarbete med Technichus kring projektet Den automagiska staden. Technichus hade tidigare påbörjat detta samarbete tillsammans med HEMAB – ett projekt kring stadens infrastruktur, d.v.s. vatten, el, avlopp och värme. Till detta byggdes en modell upp, den automagiska staden, som Innovatum står bakom. Modellen visar hur stadens infrastruktur fungerar och är ett pedagogiskt sätt att fysiskt illustrera hur en stad fungerar.

Biblioteket har kommit till som samarbetspartner i samband med att här finns lämpliga lokaler för denna verksamhet.

Målet är att få igång en regelbunden verksamhet med den automagiska staden som bas, där kommunens skolklasser ska bjudas in för att testa och få kunskap om hur en stads infrastruktur fungerar.

Projektet genomförs i praktiken enligt beprövad metod i form av kontakt med skolorna och redan inarbetade biblioteksbesök. Ett nytt upplägg på dessa besök utformas för att täcka in det nya innehållet, och detta görs i arbetsgruppen samt i dialog med berörda parter inom skolväsendet.

Projektet pågår, och inga resultat kan ännu formuleras. Besöksverksamheten riktat mot skolklasser har under en längre tid varit pausad på grund av corona, därför är också tidsplanen något korrigerad.

Förhoppningen är att vi ska kunna börja testköra de praktiska bitarna under hösten 2021.

Projektet drivs av en arbetsgrupp bestående av personal från Härnösands bibliotek, Technichus och HEMAB. Aktiviteterna bemannas i första hand av personalen från biblioteket och Technichus.

Vid funderingar kring projektet, kontakta

Projektledare Olle Bäckström

E-post: olle.backstrom@harnosand.se

Telefon: 0611 – 865 08

Search the catalogue

Language