Den automagiska staden

Projektet riktar sig mot skolklasser mellan förskoleklass och årskurs 6. Ett samarbete mellan Härnösands bibliotek, Technichus och HEMAB

Asset Publisher

Härnösands bibliotek skapar en plats för att syssla mer med olika verksamheter med teknisk inriktning. Som en del i detta har det upprättats ett samarbete med Technichus kring projektet Den automagiska staden. Technichus hade tidigare påbörjat detta samarbete tillsammans med HEMAB – ett projekt kring stadens infrastruktur, d.v.s. vatten, el, avlopp och värme. Till detta byggdes en modell upp, den automagiska staden, som Innovatum står bakom. Modellen visar hur stadens infrastruktur fungerar och är ett pedagogiskt sätt att fysiskt illustrera hur en stad fungerar.

Biblioteket kom till som samarbetspartner i samband med att här finns lämpliga lokaler för denna verksamhet.

Målet var att få igång en regelbunden verksamhet med den automagiska staden som bas, där kommunens skolklasser ska bjudas in för att testa och få kunskap om hur en stads infrastruktur fungerar.

Projektet genomförs i praktiken enligt beprövad metod i form av kontakt med skolorna och redan inarbetade biblioteksbesök. Ett nytt upplägg på dessa besök utformas för att täcka in det nya innehållet, och detta görs i arbetsgruppen samt i dialog med berörda parter inom skolväsendet.

Den automagiska staden startades som ett projekt i samarbete med biblioteket, Technichus och HEMAB. Staden är en modell där man kan undersöka hur den fungerar ovan och under jord. Hit kommer främst grupper av elever, som genom experiment lär stadens infrastruktur. Det kan t.ex. handla om att testa vart vattnet i kranarna kommer ifrån och sedan tar vägen. Eller att undersöka hur fiber, solceller, och kraftvärmeverk fungerar i praktiken.

Projektet är nu avslutat och ingår nu i vår ordinarie verksamhet.

Projektet drevs av en arbetsgrupp bestående av personal från Härnösands bibliotek, Technichus och HEMAB. Aktiviteterna bemannas även i fortsättningen i första hand av personalen från biblioteket och Technichus.

Vid funderingar kring projektet, kontakta

Projektledare Olle Bäckström

E-post: olle.backstrom@harnosand.se

Telefon: 0611 – 865 08

Search the catalogue

Language