Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter på Härnösands bibliotek.

Lånekort = samtycke

För att få ett lånekort måste du gå med på att biblioteket sparar dina personuppgifter. Det kallas för samtycke. Du kan få veta vilka uppgifter biblioteket har sparat om dig (ditt barn eller vårdnadstagare). Du kan få informationen utskriven på papper eller skickad per e-post.

Du kan också få dina personuppgifter raderade (inom 30 dagar) om du inte har några lån eller skulder hos biblioteket.

Personuppgifter i bibliotekets register

De här uppgifterna sparas så länge du eller ditt barn är låntagare vid Härnösands bibliotek.

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-post och eller telefonnummer

Om vårdnadshavaren är låntagare kan namn och personnummer för personer under 18 år sparas med vårdnadshavarens uppgifter. Det är för att eventuella räkningar ska skickas till vårdnadshavaren och inte till den under 18 år.

Uppgifterna används endast för att kunna

  • skicka ut påminnelser om media som inte lämnats tillbaka
  • meddela när reserverade media finns att hämta

Uppgifter om vem som lånat vad

Uppgifter om vem som lånat vad finns registrerat tills mediet lämnas tillbaka. Vid återlämning raderas alla uppgifter om lånet.

Search the catalogue

Language