Projektplanering

Vi utvecklar vår programplanering. Rutiner, riktlinjer och användardialoger ligger i fokus för ett fungerande arbetssätt så vi kan uppnå målet med ett varierat och inspirerande programutbud.

Inom Härnösands bibliotek genomförs och bokas en mängd program med olika inriktning och målgrupper. Det är en stor mängd program och en mängd aktörer som jobbar med detta. Ett behov finns av rutiner kring bokningarna, för att underlätta för både de som bokar, tar emot bokningar och kommer till biblioteket som artist/föreläsare.

Syftet med projektet kring programverksamhet är att skapa tydlighet och rutiner kring bokning och arrangerandet av program. Med hjälp av verktyg och styrdokument kan vi arbeta fram en väl fungerande, säker, inkluderande och medskapande programverksamhet. Målet är att alla som jobbar med programverksamhet i Härnösands bibliotek ska ha nytta av rutiner kring programbokning och att i ett senare skede, även övriga som jobbar i Sambiblioteket med programverksamhet. Projektet syftar också till att ta fram en programpolicy som kan användas som underlag vid bokning av program.

Det viktigaste målet i projektet är att ta fram rutiner kring bokning och arrangerandet av program i Härnösands bibliotek. De programriktlinjer som finns ses över och uppdateras kontinuerligt. Även ett arbetssätt för medskapande och användardialog tas fram. Användardialog behövs för att vara relevant i samtiden, ta reda på användarnas behov för att möta upp dessa och för att få en aktuell omvärldsbevakning.

I vår arbetar de olika programgrupperna med att planera programmet inför hösten. I juni ska höstprogrammet vara färdigt. Programgrupperna arbetar också med att ta fram rutiner för bokningar, bokningsunderlag samt uppdatera programriktlinjer.

Efter våren ska en fungerande programrutin finnas på plats med bokningsrutiner, bokningsunderlag samt programriktlinjer. Ett årshjul finns på plats och säsongerna följer årshjulet. I årshjulet finns återkommande dagar och veckor såsom Regnbågsveckan, samernas nationaldag 6 februari, romernas nationaldag 8 april, kvinnodagen 8 mars och mycket mera.

Har du förslag på program eller samarbeten, eller bara frågor om projektet?

Kontakta

Projektledare Linda Thorén

E-post: linda.thoren@harnosand.se

Search the catalogue

Language