1bd17a30-8d6b-4f71-a421-c5368de00323
Vem bryr sig? : om klimatforskning och klimatpolitik
Vem bryr sig? : om klimatforskning och klimatpolitik
Author: Sundqvist, Göran
Publication year: 2021
Language: Swedish
Media class: Book
Category: Non-fiction
Publisher: Daidalos
ISBN: 9789171736352
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Description:
Klimatfrågan uppmärksammas allt oftare i offentligheten – i form av dramatiska nyhetsinslag om värmeböljor, översvämningar och bränder. Vi lever i ett varmare klimat och konsekvenserna blir allt tydligare, vilket bekräftas i de återkommande rapporterna från FN:s klimatpanel. Här finner vi detaljerade genomgångar av det vetenskapliga kunskapsläget på klimatområdet och tänkbara – och ofta skrämmande – framtids­scenarier. Klimatpanelens verksamhet är exceptionell – aktuell vetenskaplig kunskap har aldrig tidigare ställts samman på ett motsvarande vis. Men hur relevant har denna kunskap egentligen varit i den samhälleliga praktiken? Varför präglas omställningen till en mer klimatvänlig samhällsordning ännu så länge mest av goda föresatser och vaga utfästelser? Vad beror det katastrofala glappet mellan vetenskaplig kunskap och politisk handling på och vad kan vi göra åt det? Detta är frågor som kunskapssociologen Göran Sundqvist tar sig an i "Vem bryr sig?" Med hjälp av kunskapssociologiska traditioner och analysverktyg sätter han in klimatforskningen i ett samhälleligt, institutionellt och politiskt sammanhang och försöker förstå klimatforskningens problematiska brist på praktisk relevans. Det är först när vetenskaplig kunskap på allvar bäddas in i kollektiva föreställningar och förhållningssätt som den kan få en avgörande samhällseffekt. Sundqvist belyser viktiga förutsättningar för att en sådan transformation ska kunna äga rum. Klimatet måste – ju förr desto bättre – bli en fråga för oss alla, för hela samhället. Göran Sundqvist är professor i teknik- och vetenskapsstudier (STS) vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har publicerat flera böcker på det kunskapssociologiska området, däribland "Vetenskap och demokrati" och "Vetenskapligt medborgarskap" (båda tillsammans med Linda Soneryd, 2019). Sundqvist har också varit verksam vid TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vid Universitetet i Oslo och är sedan 2016 professor vid CICERO Senter for klimaforskning i Oslo

Available at:

Loading...

Other titles by the author

Similar titles

a13e2e80-0266-4606-8788-ea313180a093
530a7f50-d446-458c-b8ab-b6e81bbe03c6
99476138-5f35-456c-a6f4-d9d155f873b3
92991858-a725-4d0a-a754-bbad0ce551fd
Author: Degard, Oskar
d56b0d62-f423-496a-a948-6a8f2f2f68f5
Author: Dömstedt, Tomas
59c5700a-f1d2-403d-801b-088fd7fb5375
Author: Malm, Andreas
40e71252-474e-4b18-a860-3a265afc39f0
Author: Rottböll, Grethe
4feca0e9-96c3-44e1-b2fb-baad8858cdfd
Author: Rockström, Johan
b367ff1d-9d4a-4a2a-8490-a38b56778542
Author: Dorey, Martin
a0357392-fbe8-466d-ae5d-0414c319cd23
Author: Spolander, Jörn
7e8084af-cfd4-4c25-aec2-06db159c8257
Author: Samuelsson, Henrik
437b9773-90d0-4877-b05d-b586504ba1d4
2ffecc21-1bc7-4f6a-9409-407f893ca907
Author: Thunberg, Greta
1d0642d1-933b-4058-aa0a-d9d6ea17320a
708d1329-8216-4800-94be-42b96746e2a8
96dba9ad-aeb6-4631-9255-d1be6fd57b15
Author: Bengtsson, Torsten

Search

Language