Projektet studion - en studio för poddning och musikproduktion

Visionen med studion är att alla ska ha möjlighet att kunna skapa, och göra sin röst hörd. Det ska vara enkelt att få tillgång till teknik och ett rum att hålla till i. Studion är till för alla som vill skapa musik eller spela in en podd men inte har tillgång till tekniken

Studion är anpassad för 2 - 4 personer och har utrustning för poddning och musikproduktion. Personen som bokar måste vara minst 13 år och ha ett lånekort hos oss. Är man under 13 år kan man vara i studion med en vuxen.

I studion finns
Digitalt trumset, elbas, elgitarr, akustisk gitarr, MIDI keyboard, hörlurar och ljudkort.
En poddhörna med två stolar och ett bord med en Yeticaster mikrofon avsedd för poddning tillsammans med en iPad.
En kraftfullare dator med stor skärm för musikproduktion och ljudredigering.


Program
Cubase Artist 11
FL Studio 20
Spotify for Podcasters
Audacity 3.0.4


Här kan du läsa mer om hur och vad som gäller när du bokar studion. Du hittar även stödmaterial för de olika programmen i studion.

Härnösands bibliotek stärker kommunens vision om Härnösand som en levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. Biblioteket finns idag tillgängligt både fysiskt och digitalt och ger människor stor valfrihet och möjlighet att ta del av litteratur, information och kultur i olika format utifrån sina egna behov. I enlighet med den strategiska målbilden som tagits fram i Tillväxtstrategi mot 2030 för Härnösands kommun bidrar biblioteket till att erbjuda en attraktiv livsmiljö och stimulera människor att bli engagerade invånare. Det görs främst genom bredd i utbudet från ung till gammal men också genom bibliotekspersonalens kompetens och omvärldsbevakning.

Därför har Härnösands bibliotek skapat en studio, för att alla ska kunna ha möjlighet att skapa och göra sin röst hörd här på biblioteket. Projektet med studion startades upp under sommaren 2020 med inspiration från andra bibliotek. Det togs fram en projektgrupp och arbetet med att forma en studio var igång.

Det övergripande målet är att göra tekniken för inspelning tillgänglig. Det ska vara enkelt att få tillgång till tekniken och ett rum att hålla till i. Det ska inte vara en fråga om pengar, utan det ska kunna vara möjligt för vem som än vill att spela in musik eller en podd. Teknik på demokratinivå.

Studion är till för alla som vill skapa musik eller en podd som ej har tillgång till tekniken eller ett rum. 

Vi har under projektet använt oss av metoden tjänstedesign som fokuserar på användarens behov. Vi har arbetat med användartester för att anpassa studion efter det behovet som finns hos användarna.

Vi har bland annat intervjuat barn som har ett intresse för musik och vi har skapa ett formulär med frågor som skickats till de som arbetar i Sambibliotek för att kunna fånga upp behovet som skulle kunna finnas hos dem men också öka medvetenheten att Studio finns.

Vill du veta mer om hur arbetsprocessen har sett ut under projekt och vart vi befinner oss nu, läs mer här

Projektet har resulterat i en studio som har utformats med hjälp av tjänstedesign. Studion har anpassats efter användarnas åsikter och önskemål tex har vi lagt till instrument eller program som har önskats. 
Studion används och bokas av den tilltänka målgruppen. Vi har tagit fram stödmaterial för att så många som möjligt ska ha möjlighet att skapa musik eller en podd. 

Projektet har nått de uppsatta målen och är nu en del av den dagliga verksamheten. Därför har projektet avslutats även om arbetet med studion och hur den ska se ut kommer att fortsätta. 

Kontakta oss gärna för samarbeten eller om du har någon fundering kring projektet

Projektledare Jenny Olofsson
Epost: jenny.olofsson@harnosand.se

Search the catalogue

Language