Fjärrlån

Har biblioteket inte boken du vill låna? Vi kan låna böcker från andra bibliotek. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter.

Att beställa böcker från andra bibliotek inom Norden kostar 20 kronor per bok, även om du inte hämtar den. Prata med personalen på biblioteket eller göra en beställning själv direkt här på webbplatsen.

För att göra en beställning själv loggar du in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret. Fyll i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

Biblioteket garanterar inte att det du önskar går att låna in. Ibland väljer vi att köpa boken istället för att låna in den. Den inköpta boken reserveras då till dig och du får ett meddelande när du kan hämta den.

Omlån av fjärrlån

Olika bibliotek har olika regler för omlån. Det är inte säkert att omlån alltid kan göras. Om så kallad öppen lånetid gäller kan du ha boken tills den krävs in för annan låntagare.

Studentinformation

Studentlitteratur lånas i många fall enbart ut till sina egna studenter/distansstudenter. E-böcker, artiklar, databaser och tidskrifter fjärrlånas inte. Det lånar du istället med hjälp av studentportalinlogg eller liknande. Kontakta din skola om du vill veta mer.

Köpa egna böcker?

Bokhavet

Bokborsen.se

Kurslitteratur.se

Sök på Google på till exempel ”begagnad kurslitteratur” så får du upp ett antal sajter.

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk