Lånekort & låneregler

Här kan du läsa mer om hur du skaffar ett lånekonto hos oss och vad som gäller kring lån och låneregler.

 

Lånekonto

Du behöver ett lånekonto och en PIN-kod för att kunna låna och reservera böcker och annat på biblioteket. Du väljer själv om du vill ha ett lånekort kopplat till ditt lånekonto, eller om du vill använda enbart ditt personnummer. Ditt första lånekort kostar inget att skaffa.

Här kan du ansöka om ditt lånekonto.

Du besöker biblioteket och uppvisar giltig ID-handling för att få ditt lånekonto aktiverat. Det går också bra att ansöka om lånekonto på plats hos oss på biblioteket. Kom ihåg att ha en giltig ID-handling med dig.

Ditt lånekort är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar kortet så bör du genast kontakta biblioteket, så hjälper vi dig att spärra det.

 

Låneregler

Att låna är gratis. Men vad är det som gäller när du lånar böcker och annan media från biblioteket?

Låna

Det du lånar eller beställer registreras i vår databas. Endast bibliotekets personal och du själv har tillgång till dessa uppgifter. Dina pågående lån och reservationer är belagda med sekretess och lämnas inte ut till någon annan. Alla uppgifter om lån raderas vid återlämning.

 

Att låna via ombud

Ibland kanske man ber någon annan att låna böcker eller hämta en reserverad bok. Det är fullt möjligt, men tänk på att om du vill att ditt ombud ska kunna låna på ditt konto så måste du skicka med ombudet ditt lånekort eller giltig ID-handling. Ombudet kan sköta utlåningen själv via självutlåningsautomaten. Då anser vi att du gett ombudet ditt samtycke till att låna på ditt konto. Ombudet har däremot inte rätt att ta del av vad du har lånat eller ändra något på ditt konto. Om det lånade mediet försvinner eller blir förstört är det fortfarande låntagaren som är ersättningsskyldig, inte ombudet.

Lånetid

Lånetiden ser du på ditt utlåningskvitto eller på Mina sidor. Normal lånetid är 6 veckor. Är det kö på det du lånar, alltså reserverat av andra, är lånetiden 2 veckor. Andra lånetider gäller även fjärrlån. Film, TV-spel och tidskrifter får du låna i 4 veckor.

Förlänga lån

Om ingen annan står i kö kan du förlänga dina lån ytterligare 6 veckor. Omlån gör du genom att:

  • logga in på Mina sidor
  • besöka biblioteket
  • ringa
  • skicka e-post

Påminnelser och krav

Du ansvarar själv för att hålla koll på din lånetid. Du har möjlighet att få en påminnelse till din mobiltelefon eller e-post när lånetiden är på väg att gå ut. Biblioteket kan inte garantera att påminnelsen alltid når dig, därför är du alltid själv ansvarig för att lånen återlämnas i tid.

Glöm inte att meddela biblioteket om du byter adress eller telefonnummer.


När det som lånas inte lämnas tillbaka i tid skickar vi en påminnelse. Efter ytterligare en tid skickas sista påminnelsen, samtidigt spärras kontot. Då går det inte längre att låna medier, dator, läsplatta eller digitala medier. Vi väntar en tid, sen tas lånet/lånen bort från lånekontot och kontot får en skuld motsvarande materialets kostnad. Om allt återlämnas tas spärren bort från kontot.

 

Reservera

Du kan alltid reservera material som är utlånat. Det kostar inget. Vi skickar ett meddelande när det du reserverat har kommit in. Reserverat material måste hämtas inom fem arbetsdagar från datumet på meddelandet. Annars går det vidare till nästa person i reservationskön eller ställs tillbaka i hyllan.

Lån från andra bibliotek - Fjärrlån

Om det du önskar låna inte finns hos oss kan vi låna från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Då gäller det andra bibliotekets låneregler. Det kostar 30 kr i beställningsavgift, även om du inte hämtar lånet. Vid fjärrlån av artikelkopior tas också en kostnad ut.

Här kan du läsa mer om fjärrlån.

 

Hantering av personuppgifter

Biblioteket behöver samla in och behandla dina personuppgifter för att du ska kunna låna böcker och boka dator på biblioteket.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Sök

Språk