Seniorservice

Projektet Seniorservice syftar till att utveckla bibliotekets service till kommunens äldreboenden. Tillsammans med personal vid boendena och kommunens IT-avdelning arbetar vi för att göra flera och olika typer av media tillgängliga, bland annat genom digital teknik och genom att anpassa utbudet efter de boendes individuella önskemål.

Bibliotekets tjänster ska enligt lag vara tillgängliga för alla. Att verka och samverka för demokrati och ökad digital delaktighet är viktiga områden i kommunens biblioteksplan. Målen för bibliotekets arbete liksom samhällets digitalisering, ställer nya krav på en utvecklad biblioteksservice. Att samverka med andra är viktigt för att nå målen.

Dagens bibliotek är mer än fysiska böcker. Genom surfplattans appar kan man spela spel, lyssna på musik, läsa böcker och tidningar, se på film och prata med anhöriga.

Det stora utbudet av tryckta och digitala media ger ett bra underlag för samtal och aktiviteter och gör det möjligt att erbjuda något för alla.

Härnösands bibliotek har under många år levererat böcker till olika äldreboenden i kommunen, men böckerna har inte alltid hittat sina läsare. Därför ville vi undersöka hur vi bättre kunde samverka med personal inom äldreomsorgen för att utveckla bibliotekstjänsten.

Vi har intervjuat och besökt personal vid två äldreboenden i kommunen för att ta reda på vilka biblioteksbehov som finns. I processen har vi använt oss av metoden Tjänstedesign som fokuserar på användarens behov.

Utifrån intervjuernas synpunkter och bibliotekets uppdrag ska bibliotekets service ske i nära samverkan och utvärderas löpande tillsammans med personal på kommunens boenden. Böcker och andra media ska

  • erbjudas utifrån individens önskemål och behov
  • vara lätta att ta till sig och använda
  • ge läslust och information

I projektet ingår också information till anhöriga och stödorganisationer, liksom handledning för personal på äldreboenden. Projektet Seniorservice startade 2020. Under våren 2021 testas och utvecklas tjänsten vidare.

Sök

Språk