Projektet studion

Visionen med studion är att alla ska ha möjlighet att kunna skapa, och göra sin röst hörd. Det ska vara enkelt att få tillgång till teknik och ett rum att hålla till i. Studion är till för alla som till exempel vill skapa musik eller spela in en podd men inte har tillgång till tekniken.

Projektet riktar sig främst till unga vuxna 16-25 år.

Härnösands bibliotek stärker kommunens vision om Härnösand som en levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. Biblioteket finns idag tillgängligt både fysiskt och digitalt och ger människor stor valfrihet och möjlighet att ta del av litteratur, information och kultur i olika format utifrån sina egna behov. I enlighet med den strategiska målbilden som tagits fram i Tillväxtstrategi mot 2030 för Härnösands kommun bidrar biblioteket till att erbjuda en attraktiv livsmiljö och stimulera människor att bli engagerade invånare. Det görs främst genom bredd i utbudet från ung till gammal men också genom bibliotekspersonalens kompetens och omvärldsbevakning.

Därför har Härnösands bibliotek skapat en studio, för att alla ska kunna ha möjlighet att skapa och göra sin röst hörd här på biblioteket. Projektet med studion startades upp under sommaren 2020 med inspiration från andra bibliotek. Det togs fram en projektgrupp och arbetet med att forma en studio var igång.

Det övergripande målet är att göra tekniken för inspelning tillgänglig. Det ska vara enkelt att få tillgång till tekniken och ett rum att hålla till i. Det ska inte vara en fråga om pengar, utan det ska kunna vara möjligt för vem som än vill att spela in musik eller en podd. Teknik på demokratinivå.

Studion är till för alla som vill skapa musik eller en podd som ej har tillgång till tekniken. Den främsta målgruppen som detta projekt riktar sig mot är unga vuxna 16-25 år, som kanske inte har möjlighet att ha denna utrustning hemma.

Vi har under projektet använt oss av metoden tjänstedesign som fokuserar på användarens behov. Vi har arbetat med användartester för att anpassa studion efter det behovet som finns hos användarna.

Vi har bland annat intervjuat barn som har ett intresse för musik och vi har skapa ett formulär med frågor som skickats till de som arbetar i Sambibliotek för att kunna fånga upp behovet som skulle kunna finnas hos dem men också öka medvetenheten att Studio finns.

Vill du veta mer om hur arbetsprocessen har sett ut under projekt och vart vi befinner oss nu, läs mer här

I nuläget är det en bit kvar av projektet studion innan ett resultat kan presenteras. Men det vi kan säga är att projektet har resulterat i en studio men själv utformningen av den tjänsten är fortfarande under arbete.

Kontakta oss gärna för samarbeten eller om du har någon fundering kring projektet

Projektledare Johanna Corby
Epost: johanna.corby@harnosand.se 

Sök

Språk