Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker som kan underlätta läsningen.

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har svårt att läsa på grund av en funktionsnedsättning. Det kan vara till exempel en synnedsättning, lässvårigheter såsom dyslexi eller en diagnos som gör det svårt att läsa text.

Talböckerna kan finnas både som en fysisk skiva att låna på biblioteket eller som en ljudfil som du kan ladda ned. Det finns mer än 100 000 titlar att välja på. Ett enkelt sätt är via appen Legimus som finns för iPhone, iPad och Android och går att installera gratis via Appstore och Google Play.

Här kan du läsa mer om Legimus-appen.

Kontakta biblioteket och boka en tid så visar vi hur det går till. Om du är under 18 år måste du har med målsman eller ett påskrivet intyg från målsman med dig.

Maila till bibliotek@harnosand.se eller ring på 0611–865 11 eller 0611–865 30.

Taltidningen Spotlight

Taltidningen Spotlight är en inläst tidning. Den finns utgiven på CD-skiva och på nätet. Den innehåller reportage, intervjuer och information. Taltidningen ges ut av Region Västernorrland och är gratis. 

På Taltidningen Västernorrland kan du läsa tidningen online.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänsten läser in material som till exempel tidskriftsartiklar, recept, brev eller protokoll till en DAISY-skiva. Inläsningstjänsten kan användas av alla som har ett läshandikapp.

På Taltidningen Västernorrland kan du läsa mer om inläsningstjästen.

Storstilsböcker

Storstilsböcker är vanliga böcker med större text. De passar för dig med nedsatt syn, som inte vill börja lyssna på talböcker eller ljudböcker. 

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker kan vara alltifrån återberättade klassiker och till nyskrivna romaner. De lättlästa böckerna är grupperade i olika nivåer. En lättläst bok har ett tydligt innehåll, språket är konkret och vardagligt utan att bli färglöst. Böckerna är ofta illustrerade, typsnittet är lättläst och den grafiska formen tydlig med mycket luft kring text och bild.

Sök

Språk