Vår digitala regnbågshylla gör det lättare att hitta böcker med HBTQ-perspektiv. Här samlar vi allt från normkreativa barnböcker till digra faktaböcker om ämnet – allt på samma ställe för att underlätta och uppmuntra läsning utanför den snäva normen.


Redan nu kan du hitta en mängd böcker inom ämnet här i vår webbaserade regnbågshylla, men den är fortfarande under konstruktion. Vi jobbar aktivt med att fylla på hyllan samt göra det ännu enklare att söka bland titlarna.
Håll till godo!


Länk till lista med alla HBTQ-böcker

Tips på fakta om HBTQ

,Stigande ,Fallande

200401
Av: Ambjörnsson, Fanny
196916
Av: Malmquist, Anna
192026
Av: Nelson, Maggie
180510
Av: Olbers Croall, Moa-Lina
151950
Av: Lönnlöv, Sebastian
132352
Av: Parikas, Dodo
159937
Av: Ohlsson Sandahl, Frida
149791
Av: Hirshman, Linda R
124391
Av: Norrhem, Svante
151091
Av: Roxberg, Ester
154916
Av: Bergman, Elfrida

Tips på romaner för vuxna

,Stigande ,Fallande

204894
Av: Frankel, Laurie
198995
Av: Netsman, Linda
196037
Av: Genet, Jean
193707
Av: Gustavsdotter, Maria
193266
Av: Lodalen, Mian
42633
Av: Gardell, Jonas
159728
Av: Frick, Noam
145682
Av: Irving, John
114459
Av: Lagerhammar, Ann
139323

Tips på ungdomsböcker

,Stigande ,Fallande

203782
Av: Nilsson, Malin
203256
Av: Ahlund, Anna
201231
Av: Säfstrand, Caroline
199970
Av: Ehn, Johan
199300
Av: Lindström, Agnes
193242
Av: Gesén, Pernilla
192972
Av: Tarttelin, Abigail
182552
Av: Albertalli, Becky
180995
Av: Ahlund, Anna
156690
Av: Sáenz, Benjamin Alire

Tips på barn- och bilderböcker

,Stigande ,Fallande

203762
Av: Pelger, Susanne
189418
Av: Nilsson, Malin
182270
Av: Jägerfeld, Jenny
181434
Av: Gino, Alex
95202
Av: Lundborg, Annette
129315
Av: Summanen, Eddie
134347
Av: Skåhlberg, Anette
146428
Av: Lundqvist, Jesper
140598
Av: Khayati, Anneli
144762
Av: Wirsén, Stina
154211
Av: Stjärne Ericson, Elias
157013
Av: Brière-Haquet, Alice
148585
Av: Walliams, David
152863
Av: Silverberg, Cory
154208
Av: Croall, Moa-Lina
143274
Av: Lundqvist, Jesper
145918
Av: Stridsberg, Sara
109789
Av: Nilsson, Ulf
131887
Av: Tidholm, Anna-Clara
157780
Av: Persson, Klara
137064
Av: Wennberg, Liz

Språk

Begreppsordlista

Bigender 
En person som upplever sig inte vilja eller kunna välja mellan kvinnlig eller manlig könsidentitet, utan upplever sig hemma i båda.

Bisexuell
En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön kan kalla sig bisexuell.

Bög
En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av killar/män. 

Cisperson
En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för ”på samma sida”.

Cisnormativitet
Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).

Flata/Lesbisk
En person som oftast identifierar sig som tjej/kvinna och som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av andra tjejer/kvinnor. Används ofta synonymt med lesbisk.

HBTQ
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. 

Homosexuell
En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma kön.

Ickebinär
En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller genderqueer. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.

Intergender
En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man kan kalla sig intergender. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Intersex/intersexualism
Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. ”Inter” betyder ”mellan” på latin och ”sexus” betyder ”kön”. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning. En person som inte är intersex kallas för dyadisk.

Queer 
Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera eller definiera sig.

Transperson
Ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det juridiska kön som de tilldelats vid födseln.

Transsexuell/transsexualism
En person vars könsidentitet inte stämmer med det juridiska kön som hen tilldelades vid födseln. Transsexualism syftar på tillståndet då könsidentiteten inte stämmer med det juridiska könet.

Transvestit
En person som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut.

 

Härnösands bibliotek

  • Besöksadress/paket: Universitetsbacken 3
  • 871 31 Härnösand
  • Brev: 871 80 Härnösand
  • Reception: 0611-865 30
  • Information plan 2: 0611-865 11
  • bibliotek@harnosand.se

Ramviks bibliotek

Viksjö bibliotek