Låneregler

Lånekort är en värdehandling

Lånekort får du utan kostnad när du visar upp giltig ID-handling. Alla barn under 13 år eller omyndiga ungdomar utan legitimation måste ha sina föräldrars tillstånd att låna. Blankett finns att hämta i lånediskarna. När du skriver under ditt lånekort bekräftar du att du tagit del av bibliotekets låneregler och förbinder dig att följa dem samt informera dig om ändringar.

Om du blir av med ditt lånekort och någon annan lånar på det är det du som blir ansvarig. Hör därför av dig så snart du märker att kortet är borta så spärrar vi det. För att få ett nytt måste du visa upp legitimation samt betala en avgift på 10 kr.

Meddela oss alltid adress- och namnändringar. Meddela också ändringar i din e-postadress.
I biblioteksverksamheten kan behandling av personuppgifter förekomma, för vilket personuppgiftslagen (SFS 1998:204) gäller.

 

Låna

För att låna är det bra att du har med ditt lånekort eller fotolegitimation. Skulle du ha glömt ditt lånekort eller legitimation kan du låna själv i självutlåningsautomaten med hjälp av personnummer. Men då är det viktigt att du kan din pinkod på fyra siffror.

Du är personligen ansvarig för allt som lånas med ditt kort. Materialet måste lämnas tillbaka till biblioteket innan lånetiden går ut och i oskadat skick. Du är ansvarig för att lånetiderna hålls även om du är bortrest eller sjuk.

Lånetiderna varierar för olika material. Normaltiden är 30 dagar, men andra lånetider förekommer. Lånetiden står på utlåningskvittot och finns också på Mina sidor om du loggar in på bibliotekets hemsida. Du kan inte låna hem referensmaterial och vissa tidskrifter.

Återlämning av media görs inne på biblioteket, plan 1, då det är öppet. Efter stängning finns fack för återlämning vid bibliotekets ingång. Media som lämnas tillbaka efter att biblioteket stängt, avregistreras nästa öppetdag. Eventuella förseningsavgifter räknas från den dagen. Om du vill ha bevis på att ett lån är återlämnat kan du be om ett kvitto i samband med att du återlämnar det då biblioteket är öppet.

 

Försenade lån

När du lämnar tillbaka ett lån för sent eller lånar om efter lånetidens utgång får du betala en förseningsavgift (gäller ej barnböcker). Har du skuld till biblioteket över en viss summa spärras ditt lånekort så att du inte kan låna. Det är alltid ditt eget ansvar att själv hålla reda på lånetiden. Biblioteket tillhandahåller en service att skicka påminnelser och kravbrev, men vi garanterar inte att dessa alltid når dig.

När lånetiden gått ut kan du inte själv förlänga ditt lån, då måste du kontakta biblioteket på 0611-865 30 så hjälper vi dig med det om det är så att du vill ha boken längre. Skulle boken vara reserverad måste du återlämna den.  

 

Ersättning av skadat eller borttappat material

När lånetiden gått ut skickar vi ett påminnelse efter 5 dagar. Efter ytterligare 15 dagar faktureras du för det du lånat. För att ersätta materialet får du betala en summa som skall täcka nytt inköp och faktureringsavgiften. Om du återlämnar materialet avskriver vi summan för boken och du betalar eventuell förseningsavgift samt 200:- för faktura om ekonomikontoret hunnit skicka ut den.

Tappar du bort en del av ett flerbandsverk som inte kan köpas i separata delar måste du ersätta verket i sin helhet. Detta gäller även de CD- och DVD-skivor som är bilagor till en tryckt bok.
Om du inte betalar går skulden vidare till kronofogdemyndigheten. Då tillkommer ytterligare kostnader. Även om du betalt ersättning för materialet tillhör det fortfarande biblioteket.

 

Reservationer och omlån

Du kan förlänga lånet så länge materialet inte är reserverat av annan låntagare. Efter 150 dagar måste du komma in och visa upp det du lånat för att kunna låna om.

Du kan alltid reservera material som är utlånat i Härnösands bibliotek. Vi skickar ut ett meddelande när det du reserverat kommit in. Reserverat material ska hämtas inom 5 arbetsdagar från datumet på meddelandet.

 

Lån från andra bibliotek - Fjärrlån

Om det du önskar låna inte finns i Härnösands bibliotek kan vi göra ett lån från andra bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Då gäller dessa biblioteks lånebestämmelser. Vid fjärrlån av artikelkopior tas en viss kostnad ut - se våra avgifter.

 

Hantering av personuppgifter i bibliotekets register

Dina personuppgifter finns i bibliotekets register. Uppgifterna används endast för att kunna

 • skicka ut påminnelser om media som inte lämnats tillbaka
 • meddela när reserverade media finns att hämta

De här uppgifterna sparas så länge du är låntagare vid Härnösands bibliotek

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Epost och eller telefonnummer

Personuppgifter som sparas för barn, omyndiga och vårdnadshavare

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Epost och eller telefonnummer

Om vårdnadshavaren är låntagare kan barnets eller den omyndiges namn och födelsedatum sparas tillsammans med vårdnadshavarens uppgifter. Det är för att eventuella räkningar ska skickas till vårdnadshavaren och inte till barnet eller den omyndige.
 

Uppgifter om vem som lånat vad

Uppgifter om vem som lånat vad finns registrerat tills mediet lämnas tillbaka. Vid återlämning raderas alla uppgifter lånet.

Lånekort = samtycke

För att få ett lånekort måste du gå med på att biblioteket sparar dina personuppgifter. Det kallas för samtycke.

Du kan få veta vilka uppgifter biblioteket har sparat om dig (ditt barn eller vårdnadstagare). Du kan få informationen utskriven på papper eller skickad per e-post.

Du kan också få dina personuppgifter raderade (inom 30 dagar) om du inte har några lån eller skulder hos biblioteket.

 

» Skaffa lånekort

Mina sidor

Språk

Härnösands bibliotek

 • Besöksadress/paket: Universitetsbacken 3
 • 871 31 Härnösand
 • Brev: 871 80 Härnösand
 • Reception: 0611-865 30
 • Information plan 2: 0611-865 11
 • bibliotek@harnosand.se

Ramviks bibliotek

Viksjö bibliotek